Zilzal suresini oku, dinle, takip et, hatim

Zilzal suresinin mealini oku, dinle, takip et

ZİLZAL SURESİ (Resmi Mushaf : 99 / İniş Sırası : 91)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Yerküre o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,

2. Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,

3. Ve insan: “Ne oluyor buna?” dediği zaman,

4. İşte o gün, yerküre, tüm haberlerini söyler / anlatır.

5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

6. O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.

7. Artık kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.

8. Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.