.Ya Mütekebbir her gun sabah namazının ardından 664 Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur.

MALİK’ÜL MÜLK Mülkün ebedi ezeli sahibi

ZÜLCELALİ VE ‘L-İKRAM: Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi