Beyyine suresini oku, dinle, takip et, hatim

Beyyine suresinin mealini oku, dinle, takip et

BEYYİNE SURESİ (Resmi Mushaf : 98 / İniş Sırası : 101)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Ehlikitap’tan küfre sapanlarla müşrikler, kendilerine beyyine / açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak değillerdi.

2. Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye dek.

3. O sayfalar içindedir dosdoğru, eskimez kitaplar.

4. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine beyyine / açık delil geldikten sonradır ki parçalanıp bölündüler.

5. Oysa ki onlara, dini yalnız O’na özgüleyerek, dosdoğru yürüyen kişiler halinde sadece Allah’a ibadet etmeleri, namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte budur doğru, eskimez ve aşınmaz din.

6. Ehlikitap’ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi.

7. İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.

8. Onların, Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri / sürekli yeşilliklerdeki temiz-bereketli bahçelerdir. Sonsuza dek kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.