Nas suresini oku, dinle, takip et, hatim

Nas suresinin mealini oku, dinle, takip et

NAS SURESİ (Resmi Mushaf : 114 / İniş Sırası : 21)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.

2. İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,

3. İnsanların ilahına.

4. Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin / o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden,

5. İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;

6. Cinlerden de olur, insanlardan da.”