Kureyş suresini oku, dinle, takip et, hatim

Kureyş suresinin mealini oku, dinle, takip et

KUREYŞ SURESİ (Resmi Mushaf : 106 / İniş Sırası : 29)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Kureyş’i alıştırıp ısındırdığı için,

2. Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

3. Bu evin Rabbine ibadet etsinler.

4. O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.