Kevser suresini oku, dinle, takip et, hatim

Kevser suresinin mealini oku, dinle, takip et

KEVSER SURESİ (Resmi Mushaf : 108 / İniş Sırası : 15)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Hiç kuşkusuz, biz verdik sana Kevser’i / iyilik, bereket, mutluluk, güzellik, ve aydınlığın tükenmezini.

2. O halde sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3. Kuşkun olmasın ki ebter

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. De ki: “Ey nankör kafirler!

2. Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.

3. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.

4. Kul değilim sizin taptığınıza,

5. Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.

6. Sizin dininiz size, benim dinim ba

NASR SURESİ (Resmi Mushaf : 110 / İniş Sırası : 114)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,

2. Ve insanları kitleler halinde Allah’ın dinine girerken gördüğünde,

3. Tespih et Rabbini O’na hamd ile. Ve O’ndan af dile. Çünkü O, Tevvab’dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.