Duha suresini oku, dinle, takip et, hatim

Duha suresinin mealini oku, dinle, takip et

DUHA SURESİ (Resmi Mushaf : 93 / İniş Sırası : 11)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Andolsun kuşluk vaktine,

2. Gelip oturduğu vakit geceye ki,

3. Rabbin seni terketmedi, sana darılmadı da.

4. Sonrası senin için öncesinden elbette ki daha mutlu ve kutlu olacaktır.

5. Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın.

6. O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?

7. Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?

8. Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?

9. O halde, yetimi örseleme,

10. Yoksulu / dilenciyi azarlama.

11. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir.