Şems suresini oku, dinle, takip et, hatim

Şems suresinin mealini oku, dinle, takip et

ŞEMS SURESİ (Resmi Mushaf : 91 / İniş Sırası : 26)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Andolsun Güneş’e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,

2. Onu izlediğinde Ay’a,

3. Onu iyice açtığı vakit gündüze,

4. Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.

5. Göğü ve onu kurana,

6. Yere ve onu döşeyene.

7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.

8. Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene andolsun ki,

9. Benliği temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur.

10. Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

11. Semud kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.

12. En haydutları ortaya fırladığı zaman,

13. Allah’ın elçisi onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”

14. Fakat elçiye inanmadılar da deveyi boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.

15. Allah, işin sonundan korkacak değil ya!