İnşirah suresini oku, dinle, takip et, hatim

İnşirah suresinin mealini oku, dinle, takip et

İNŞİRAH SURESİ (Resmi Mushaf : 94 / İniş Sırası : 12)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!

2. İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!

3. Ki o, belini çatırdatmıştı senin.

4. Ve yüceltmedik mi senin şanını!

5. Demek ki zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var.

6. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var.

7. O halde, boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul.

8. Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul.