İnşikak suresini oku, dinle, takip et, hatim

İnşikak suresinin mealini oku, dinle, takip et

İNŞIKAK SURESİ (Resmi Mushaf : 84 / İniş Sırası : 83)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Gök yarılıp parçalandığı,

2. Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

3. Ve yer uzatıldığı,

4. Ve içindekini atıp boşaldığı,

5. Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

6. Ey İnsan! Sen, Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O’na kavuşacaksın.

7. O zaman kitabı sağdan verilen,

8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,

9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

10. Kitabı arka tarafından verilen,

11. Bir ölüm çağıracak,

12. Ve korkunç ateşe girecektir.

13. O, ailesi içinde sevinçli idi.

14. Daha düşük bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı.

15. Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.

16. İş, sandıkları gibi değil! And içerim akşamın kızıllığına,

17. Geceye ve derlediğine,

18. Toparlandığı zaman Ay’a,

19. Ki siz boyuttan boyuta / halden hale mutlaka geçeceksiniz.

20. Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!

21. Karşılarında Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

22. Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.

23. Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.

24. O halde onlara acıklı bir azap muştula.

25. İman edip hayra barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.