İhlas suresini oku, dinle, takip et, hatim

İhlas suresinin mealini oku, dinle, takip et

İHLAS SURESİ (Resmi Mushaf : 112 / İniş Sırası : 22)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. De ki: “O, Allah’tır; Ahad’dır, tektir.

2. Allah’tır; Samed’dir / tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir.

3. Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur.

4. Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz.”