Âlak suresini oku, dinle, takip et, hatim

Âlak suresinin mealini oku, dinle, takip et

ALAK SURESİ ( Resmi Mushaf : 96 / İniş Sırası : 1)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2. İnsanı embriyodan / ilişip yapışan bir sudan / sevgi ve ilgiden yarattı.

3. Oku! Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir.

4. O’dur kalemle öğreten.

5. İnsana bilmediğini öğretti.

6. İş sanıldığı gibi değil. İnsan gerçekten azar:

7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.

8. Oysa ki, dönüş yalnız Rabbinedir.

9. Gördün mü o yasaklayanı,

10. Bir kulu namaz kılarken.

11. Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!

12. Ya o, takvayı emrediyorsa.

13. Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse.

14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!

15. İş, sandığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz.

16. O yalancı, o günahkar alnı.

17. Hadi çağırsın meclisini / kurultayını!

18. Biz de çağıracağız zebanileri!

19. Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş.