RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

 1. Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler

Ya Erhamerrahemin 100 Ey iman edenlerin en merhametlisi!

 1. Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için

Ya Gaffarez Zünub 100 Ey günahları bağışlayan”

 1. Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise

Ya Atikkaribab 100 Ey iyileri koruyan

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi,
tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ hasenetevve fil-âhırati haseneh. Ve kınâ azâben-nâr.

Meali: Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.

Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve ‘âfinî verzüknî.

Meali: Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.

KADİR GECESİNDE OKUNMASI GEREKEN DUALAR

 1. 100 kere Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa’fu annî

Meali: “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!

Şaban ayının ilk on gününde

 1. 1 kere **Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân. **
 2. 100 kere Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde

 1. 1 kere Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
 2. 100 kere Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
 3. 1 kere Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh. Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
 4. 100 kere Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

RECEP AYI İLK 10 GÜN TESBİHİ

 1. 1 kere “Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”
 2. 100 kere Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.

Recep Ayının İkinci On Gününde

 1. 1 kere Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”
 2. 100 kere Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde

 1. 1 kere Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”
 2. 100 kere Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.
"Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz!
Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)

"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et.
Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

"Ey Allahım kötü ahlâklı olmaktan, kötü işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım." (Tirmizî, "Dua", 126)