Haftalık Tesbihatlar

Haftanın Günü: Pazartesi


Tesbihat 100’er kere:

 1. Estağfirullah el azim ya malikel mülkil kadim salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi ilmike ve bi adedi ma’lümatike

Tesbihatin Anlami (meali):

Ey mülkün yegane sahibi Yüce Rabbim! Bütün günah ve kusurlarım için senden mağfiret diliyorum. Efendimize, al ve ashabına senin ilmin ve malumatın adedince salat ve selam olsun.

 1. SübhanALLAHi velhamdülillahi ve lailahe illALLAHü vALLAHü ekber.

Meali:

ALLAH’ı tesbih ederim, ALLAH’a hamd ederim, Ondan başka ilah yoktur. ALLAH en büyüktür.

 1. Lailahe illALLAHu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.

Meali:

ALLAH’tan baksa ilah yoktur, tektir, şeriki yoktur, mülk onundur. Hamd O’na mahsustur, O’nun her şeye gücü yeter.


Haftanın Günü: Salı

Tesbihat 100’er kere:

 1. SübhanALLAHi ve bihamdihi sübhanALLAHil azim.

Meali:

ALLAH’ı hamd ile tesbih ederim, azamet sahibi ALLAH’i tesbih ederim.

 1. ALLAHümmerham ümmeti Muhammed (sav)

Meali:

Allah’ım ümmet-i Muhammed’e(sav) merhamet et.

 1. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Meali:

Ulviyet ve azamet sahibi ALLAH’tan baska hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur.


Haftanın Günü: Çarşamba

Tesbihat 100’er kere:

 1. ALLAHümme vefikna ila ma tuhibbu ve terda.

Ey lütfu bol, ey şifa veren, ey seven ve sevdiren.

 1. Rabbiğ fir verham ve ente hayrürrahimin.

ALLAHım mağfiret et, merhamet et, sen merhametlilerin en merhametlisin.

 1. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.

ALLAH’ım senden başka ilah yoktur, seni tesbih ederim, ben zulm edenlerden olum.


Haftanın Günü: Perşembe

 1. 33 kere ALLAHümme einni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik.

 2. 129 kere Ya LATİF

 3. 391 kere Ya ŞAFİ

 4. 330 kere Ya HADİ ya ALLAH

 5. 110 kere Ya HABİB

 6. 100 kere EstağfuruLLAH

 7. 20 kere Ya VEDUD


Haftanın Günü: Cuma

 1. 44 kere Fatiha

 2. 22 kere Ayetel Kürsi

 3. 100 kere La ileahe İllALLAH

 4. 100 kere Bismillâhirrahmânirrahîm


Haftanın Günü: Cumartesi

 1. 33 kere Ya BAKİ entel BAKİ.

Meali: Ey bekâ sahibi olan! Bâkî (son bulmayan) ancak sensin.

 1. 33 kere RABBİ inni messeni yedurru ve ente erhamürrahimiyn


Haftanın Günü: Pazar

 1. 33 kere HasbünALLAHü ve niğmel vekil.

 2. 33 kere ** HasbiyALLAHü la ilahe illa illaHÜVE aleyhi tevekkeltü ve hüve RABBül arşil Azim.**